دود دست دوم

حقایقی درباره دود دست دوم: دود دست دوم قلیان، سیگار و ...

مدیر سایت 0 1223 امتیاز مطلب: 5.0

دود دست دوم، دودی است كه افراد غيرسيگاری به دليل قرار داشتن در معرض دود ناشي از مصرف تنباكو(سيگار، پيپ، قليان) استنشاق مي كنند.

RSS
Web Analytics