دود دست دوم

حقایقی درباره دود دست دوم: دود دست دوم قلیان، سیگار و ...

مدیر سایت 0 1349 امتیاز مطلب: 5.0

دود دست دوم، دودی است كه افراد غيرسيگاری به دليل قرار داشتن در معرض دود ناشي از مصرف تنباكو(سيگار، پيپ، قليان) استنشاق مي كنند.

مواد اعتيادآور (مخدر) چيست؟

هرچيزی به غير از غذا، كه به منظور تغيير عملكرد بدن و روان استفاده شود ماده اعتيادآور يا مخدر نام دارد.

مدیر سایت 0 1462 امتیاز مطلب: 4.0

از آنجا كه همه مواد می توانند خلق و روحیه فرد مصرف كننده را تغییر دهند، می توان به آنها مواد روانگردان نیز گفت یعنی موادی كه باعث تغییر و ایجاد حالات خاص در نحوه تفكر، احساس و رفتار فرد می شوند (البته در سال های اخیر در كشور ما مواد روانگردان، به اشتباه به مواد جدید صنعتی و آزمایشگاهی كه اثری محرك و در مواردی توهم زایی دارند، اطلاق می شود، موادی نظیر قرص های اكس و شیشه).

RSS